Poängligan 2020

SPELARESCORE
Bergström Ola37
Dick Hellströmer21
Christer Axengard18
Kjell Carlsson17
Claes Arlert16
Anders Falkenstrand16
Tony Wanderoy16
Niclas Fröberg15
Stefan Färnström14
James Li14
@golfnyheter
@steffotornquist