Poängligan 2020

SPELARESCORE
Bergström Ola28
Dick Hellströmer19
Christer Axengard18
Anders Falkenstrand16
Niclas Fröberg15
Stefan Färnström14
James Li14
Mats Olsson13
Kjell Carlsson12
Kent Lundgren12
@golfnyheter
@steffotornquist