Poängligan 2019

SPELARESCORE
Jan Gutestam10
Andreas Molin9
Claes Hågard8
Steffo Törnquist7
Jan Olof Mark6
Caroline Eriksson5
Bo Wigstrand4
Jonas Kervenhed3
Göran Bronz2
Björn Sundqvist1
@golfnyheter
@steffotornquist