Poängligan 2020

SPELARESCORE
Kjell Carlsson12
Krister Wallström12
Irene Lilleborn10
Bergström Ola10
Robert Ricciuti10
Lars Samuelsson10
Christer Axengard9
Britt-Marie Bäcke9
Anders Falkenstrand9
Dick Hellströmer9
@golfnyheter
@steffotornquist